TRANG CHỦ - Trang thông tin điện tử - UBND Phường Phước Bình

Trang thông tin điện tử phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức!

KỆNH TƯƠNG TÁC

Kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Phường Phước Bình và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Phường ngày càng văn minh, hiện đại

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND Phường Phước Bình mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ (gồm cả phần số và chữ) hoặc số CMND và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại

Tra cứu hồ sơ
Go to top